Предстоящи събития

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН чества 65-годишен юбилей

Тържественото честване на 65-годишнината от основаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) при Българската академия на науките ще се състои на 29 ноември 2018 г. от 11 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН) на ул. “ 15-ти ноември ” №1 .
Заповядайте да отбележим заедно 65-годишния юбилей на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН!

ИЗЛОЖБА „БОЛЕСТИ И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ“

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН представя изложбата „Болести и лечение през вековете“
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН съвместно с Регионалният исторически музей – Шумен, Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец представят временната постерна изложба "Болести и лечение през вековете".
Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Българска академия на науките от 22 ноември до 7 декември 2018 г. Посочени са непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи.
Събитието се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
Уважаеми приятели!
Националният антропологичен музей е част от структурата на Института по експериментална морфология, патология и антропология (ИЕМПАМ) към Българска Академия на Науките (БАН).
Музеят е създаден от чл.кор.проф. Йордан Йорданов и е открит на 21 март 2007 г. Той е и най-новият в системата от музеи към БАН.
Проектът НАМ се явява продължение на постоянната експозиция „Човекът в миналото”, създадена да популяризира антропологичните изследвания на населението, живяло по нашите земи от неолита до Възраждането, установени чрез изследване на костен материал от археологически разкопки.
Проявеният интерес от страна на различни групи и слоеве от българската общественост, както и от чуждестранни специалисти и посетители на България дава основание да се пристъпи към, откриването на Национален антрополгичен музей, под ръководството на Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН.
В залите на музея ни ще откриете информация за антропологичните изследвания обхващащи живялото в миналото и съвременно население на България. Ще се запознаете с данни за болестите, оставили следи върху костите, лечебни практики и ритуални действия, свързани с вярата на хората през съответната историческа епоха. Ще имате възможността да получите и визуална представа за образите на хората, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до наши дни.

Структура

Националният антропологичен музей се простира на площ повече от 700 кв.м. Разполага с фоайе, зала за обучение, основна зала, множество малки зали, няколко лабортории и аудитория.

История

Антропологичните изследвания в България, започнали в последните десетилетия на миналия век, включват населението на страната ни и костен материал – първоначално от манастирски и църковни костници, а след това получен и от археологически разкопки.
Резултатите от антропологичните изследвания на българското население и на хората, населяващи днешните български земи в миналото, показват техните антропологични типове и дават информация за здравето и болестите им. Тези резултати, известни на ограничен кръг специалисти, не са широко достояние за нашата общественост. Създаването на Национален антропологичен музей към БАН цели да способства разпространението на антропологичните знания.
Многогодишните усилия на чл.кор.проф. Йордан Йорданов се увенчават с успех на 21 март 2007г. когато се открива Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология към БАН. Той е и първият директор на НАМ в периода 2007 – 2010г., след което се пенсионира, но остава да помага със знанията и опита си.
За периода 2010 – 2014г. ръководител на НАМ е проф. Нина Атанасова, която е и директор на ИЕМПАМ - БАН.
За периода 2014 – 2018г. директор на ИЕМПАМ е проф. д-р Димитър Кадийски, който е и директор на НАМ.
От 2018г. до настоящият момент директор на ИЕМПАМ и на НАМ е проф. Светлозара Петкова.
От 2014г. до настоящият момент ръководител на НАМ е доц. д-р Атанас Кацаров.

Екип

Ръководител
Доц. д-р Атанас Кацаров, доктор
Уредник
гл.ас. д-р Мария Христова, археолог
Специалисти
асистент Надежда Атанасова, антрополог
Диана Златкова, историк
Владислав Тодоров, археолог
Лилия Овнарска
Фондхранител
Калоян Василев, антрополог
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 31 Октомври)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Ноември– 30 Април)
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.