Аудитория

НАМ разполага с аудитория с над 100 седящи места, оборудвана с аудио - визуална техника и мултимедия. Използва се за провеждане на различни събития и мероприятия - семинари, лекции, литературни четения, конференции, презентации, прожектиране на филми и други. В нея се разполагат и част от временните експозиции на Национален антропологичен музей – гостуващи и собствени.
Музеят предоставя възможност за наемане на аудиторията, за планувано от Вас събитие. Свържете с нас за повече информация.
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен