Аудитория

НАМ разполага с аудитория с над 100 седящи места, оборудвана с аудио - визуална техника и мултимедия. Използва се за провеждане на различни събития и мероприятия - семинари, лекции, литературни четения, конференции, презентации, прожектиране на филми и други. В нея се разполагат и част от временните експозиции на Национален антропологичен музей – гостуващи и собствени.
Музеят предоставя възможност за наемане на аудиторията, за планувано от Вас събитие. Свържете с нас за повече информация.
Лятно работно време за посетители:
(юни – септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(октомври– май)
Вторник – Събота: 09:00 – 16:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Вторник – Събота: 09:00 – 16:00 ч.