Аудитория

НАМ разполага с аудитория с над 100 седящи места, оборудвана с аудио - визуална техника и мултимедия. Използва се за провеждане на различни събития и мероприятия - семинари, лекции, литературни четения, конференции, презентации, прожектиране на филми и други. В нея се разполагат и част от временните експозиции на Национален антропологичен музей – гостуващи и собствени.
Музеят предоставя възможност за наемане на аудиторията, за планувано от Вас събитие. Свържете с нас за повече информация.
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен