Програми

Образователни програми

Национален антропологичен музей предлага образователни програми, насочени към обогатяване на познанията по история на България и биология. Чрез оригинални находки и натрупана научна информация дава възможност нашите адресанти – ученици и студенти, да бъдат запознати с резултатите от антропологичните проучвания на хората, обитавали българските зами от древността до днес.
Образователните програми в НАМ отговарят на съвременната концепция за образование, като обемът и съдържанието им са съобразени с възрастта и интересите на нашите посетители. Всяка програма е развита в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за няколкократно посещение на музея за реализация на целия модул. Необходима е предварителна заявка на телефона на музея.

Учебен музей

Моето тяло

 • „Пътят на човека“ (насочен към възрастова група 13 – 17 г.)
 • Урокът представя по интересен и достъпен начин най - новите постижения и дискусии върху проблема за произхода на човека. Учениците научават интересни и малко известни факти от биологичен и исторически характер. Запознават се с находищата на костни останки, имащи отношение към разглежданата тема. Представят им се новите методи от различни области на науката (като микробиологията и ДНК - анализа), които са в основата на най - новите открития по този въпрос.
  Знаете ли какво е „молекулярен часовник“? Къде са открити първите обитатели на Европа?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
 • „Човешкото тяло“ (насочен към възрастова група 9 – 18 г.)
 • Пред учениците се разкрива една малка „вселена“, най-сложно функциониращия организъм – човешкото тяло. То не спира да изненадва учените със своята механика, функционалност и стройна организация. От клетката през системите до цялостния организъм – човекът е разкрит в музейните уроци, обособени в няколко подтеми.
  Защо сърцето бие самостоятелно? От какво зависи скоростта на мисълта?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
 • „За зъбките“ (насочен към възрастова група 5 – 6 г.)
 • Урокът представя атрактвно пред най-малките важността на зъбите – те са нашата усмивка, отговорни са за нашето здраве. Тук на нашите „защотковци“ ще дадем отговор на въпросите:
  От какво са изградени зъбите? Защо се клатят млечните зъбчетата? Защо си сменяме зъбите?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
Лятно работно време за посетители:
(юни – септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(октомври– май)
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.