Програми

Образователни програми на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН по проект "Образование с наука" на МОН

В музея в хронологичен порядък са представени човешки костни останки на хора населявали нашите земи от праисторията до късното средновековие. Това съсредоточаване на два основни дяла на съвременната наука, биомедицинския и културно-историческия, дава чудесни възможности за изграждането и реализирането на образователни програми по биология и история и позволява на музея да придобие значителна роля в творческите аспекти на обучението. Учебните програми са координирани не само с учебните планове на училищата, но и със световните тенденции.

Учебен музей - Моето тяло
 • "Пътят на човека" (насочен към възрастова група 13 – 17 г.)
  Модулът представя по интересен и достъпен начин най-новите постижения и дискусии върху проблема за произхода на човека. Учениците научават интересни и малко известни факти от биологичен и исторически характер. Запознават се с находищата на костни останки, имащи отношение към разглежданата тема. Представят им се новите методи от различни области на науката (като микробиологията и ДНК – анализа), които са в основата на най-новите открития по този въпрос.
 • "Човешкото тяло" (насочен към възрастова група 9 – 18 г.)
  Пред учениците се разкрива една малка „вселена“, най-сложно функциониращия организъм – човешкото тяло. То не спира да изненадва учените със своята механика, функционалност и стройна организация. От клетката през системите до цялостния организъм – човекът е разкрит в музейните уроци, обособени в няколко подтеми.
 • Лаборатория "Млад из/следовател" (насочена към възрастова група 10 – 14 г.)
  Интерактивно представяне на факти от областта на биологията, историята, географията и математиката. Предвидено е хибридно или присъствено осъществяване на дейностите в лабораторията.
 • STEAM-лаборатория „Лице от миналото“
  Модулът е предвиден като двудневен уъркшоп под хибридна или изцяло присъствена форма.
Образователните програми на НАМ /"Образование с наука“ на МОН/ стартира на 1 септември 2022 г. и приключва юни 2023 г.

Дейностите се осъществяват по предварителна заявка от желаещата страна и са изцяло финансирани по проекта.

За контакти:
НАЦИОНАЛЕН АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ
Гр. София 1113, бул. Цариградско шосе №73
Тел.: 02/8718375
Ел. поща: museum.nam.ban@gmail.com
Сайт: https://nambg.com/contacts

Лятна антропологична школа – "Човекът и неговото здраве" в НАМ

За втора поредна година Националният антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН ще проведе "Лятна антропологична школа – Човекът и неговото здраве". Школата е подходяща за ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Занятията ще стартират на 05.09 2022 г. в сградата на Национален антропологичен музей и приключват на 18.09.2022г. В рамките на две седмици участие ще вземат 20 ученика.
Програмата на "Лятна антропологична школа – Човекът и неговото здраве" включва следните теми:
 • Пътят на човека – еволюция и произход;
 • Палеоантропология;
 • Човешкото тяло;
 • Биохимия на храненето и хранителни разстройства;
 • Антропометрична характеристика и оценка на телесния състав, посредством класически и съвременни методи.
Разработените теми са подходящи учениците от 7 до 9 клас. Занятията ще надградят придобитите знания от часовете по биология и здравно образование в училище. Лекционният материал ще бъде представен по разбираем и атрактивен начин. Чрез практическите занятия, предвидени по всяка от темите, участниците ще влязат в ролята на учени и ще се запознаят отблизо с предизвикателствата на тази професия.
Занятията са безплатни, а материалите са осигурени от Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ. Програмата се осъществява по проект "Образование с наука", финансирана от Министерство на образованието и науката.

За участие в програмата е необходимо предварително записване!
Контакти:
гр. София, бул. Цариградско шосе 73
тел: 02/871 83 75; 0888 196 337
ел. поща: museum.nam.ban@gmail.com

Образователни програми

Национален антропологичен музей предлага образователни програми, насочени към обогатяване на познанията по история на България и биология. Чрез оригинални находки и натрупана научна информация дава възможност нашите адресанти – ученици и студенти, да бъдат запознати с резултатите от антропологичните проучвания на хората, обитавали българските зами от древността до днес.
Образователните програми в НАМ отговарят на съвременната концепция за образование, като обемът и съдържанието им са съобразени с възрастта и интересите на нашите посетители. Всяка програма е развита в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за няколкократно посещение на музея за реализация на целия модул. Необходима е предварителна заявка на телефона на музея.

Учебен музей

Моето тяло

 • „Пътят на човека“ (насочен към възрастова група 13 – 17 г.)
 • Урокът представя по интересен и достъпен начин най - новите постижения и дискусии върху проблема за произхода на човека. Учениците научават интересни и малко известни факти от биологичен и исторически характер. Запознават се с находищата на костни останки, имащи отношение към разглежданата тема. Представят им се новите методи от различни области на науката (като микробиологията и ДНК - анализа), които са в основата на най - новите открития по този въпрос.
  Знаете ли какво е „молекулярен часовник“? Къде са открити първите обитатели на Европа?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
 • „Човешкото тяло“ (насочен към възрастова група 9 – 18 г.)
 • Пред учениците се разкрива една малка „вселена“, най-сложно функциониращия организъм – човешкото тяло. То не спира да изненадва учените със своята механика, функционалност и стройна организация. От клетката през системите до цялостния организъм – човекът е разкрит в музейните уроци, обособени в няколко подтеми.
  Защо сърцето бие самостоятелно? От какво зависи скоростта на мисълта?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
 • „За зъбките“ (насочен към възрастова група 5 – 6 г.)
 • Урокът представя атрактвно пред най-малките важността на зъбите – те са нашата усмивка, отговорни са за нашето здраве. Тук на нашите „защотковци“ ще дадем отговор на въпросите:
  От какво са изградени зъбите? Защо се клатят млечните зъбчетата? Защо си сменяме зъбите?
  Научете отговорите в Учебния музей „Моето тяло“
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен