Постоянна експозиция

В експозицията ни в хронологичен ред, на фона на данните за историческото и културното развитие и за религиозните схващания през различните епохи, са представени физическите типове на хората, сведения за заболяванията и травмите, оставили следи върху костите им и лечебните и ритуални въздействия върху тях. Визуализирани са отделни образи от различни епохи чрез пластичната антропологична реконструкция на главата по черепа.
  • Еволюцията на човека
  • Расите при човека
  • Резултатите от антропологичните изследвания на българското население и на хората, населявали днешните български земи в миналото, извършвани в България от втората половина на ХІХ в. до днес;
  • Антропологичните типове на населението, обитавало днешните български земи от древността до днес;
  • Информация за конкретните индивиди – пол, възраст, ръст, расова характеристика, видове заболявания и лечебни практики, ритуални действия и погребални практики, свързани с вярата на хората през съответната историческа епоха;
  • Пластични възстановки на главата по черепа - чрез метода на пластична антропологична реконструкция на меките тъкани на главата по черепа, изработени по методиката на М.Герасимов.
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен