Връзки към сайтове

Българска Академия на Науките

http://www.bas.bg/

Институт по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей - БАН

http://www.iempam.bas.bg/

Природонаучен Музей – БАН

http://www.nmnhs.com/

Национален Археологически Институт с Музей

http://www.naim.bg/

Институт за Етнология и Фолклористика с Етнографски Музей

http://iefem.bas.bg/

Български Туристически Съюз

http://www.btsbg.org/
Лятно работно време за посетители:
(юни – септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(октомври– май)
Вторник – Събота: 09:00 – 16:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Вторник – Събота: 09:00 – 16:00 ч.