Връзки към сайтове

Българска Академия на Науките

http://www.bas.bg/

Институт по Експериментална Морфология, Патология и Антропология с Музей - БАН

http://www.iempam.bas.bg/

Природонаучен Музей – БАН

http://www.nmnhs.com/

Национален Археологически Институт с Музей

http://www.naim.bg/

Институт за Етнология и Фолклористика с Етнографски Музей

http://iefem.bas.bg/

Български Туристически Съюз

http://www.btsbg.org/
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен