Временна експозиция

„ Болести и лечение през вековете“ - 23 март до 27 октомври 2018 г.
В момента НАМ е дома на временната изложба „ Болести и лечение през вековете“ съвместно с Регионален исторически музей – Шумен, Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей – Средец.
Изложбата може да бъде разгледана от 23 март до 27 октомври 2018 г. в сградата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН (бул. „Цариградско шосе“ № 73, София). Откриването е на 22 март (четвъртък) в 17:00 часа. Посетителят може да види непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи – скалпели.
“Антропологична характеристика на живия човек”
В залите на музея може да видите и временната изложба “Антропологична характеристика на живия човек”, изготвена от специалистите от секция “Антропология и анатомия” към ИЕМПАМ-БАН. Тя представя резултатите от техните дългогодишни изследвания в направление “Физическа характеристика на съвременното население на Република България”. Посетителите могат да се запознаят със стандартна антропометична апаратура, с която се измерва човешкото тяло в неговата цялост и на отделните му части. Изложени са данни от най-новите изследвания на специалистите.
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен