Предстоящи събития

Произходът на човека и устройството на човешкото тяло изучават ученици в ИЕМПАМ-БАН
Образователни програми за ученици за устройството на човешкото тяло и произхода на човека организира и провежда Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН (ИЕМПАМ-БАН).
Институтът е част от проект „Образование с наука - 2“ на МОН, по който ученици от столични училища се възползват безплатно от предлаганите образователни програми в музеите на БАН в периода от септември 2021 г - февруари 2022 г.
По програма „Пътят на човека“ по интересен и достъпен начин учените представят най-новите постижения и дискусии върху проблема за произхода на човека. Учениците научават интересни и малко известни факти от биологичен и исторически характер. Запознават се с находищата на костни останки, имащи отношение към разглежданата тема. В рамките на образователната програма се представят новите методи от различни области на науката (като микробиологията и ДНК - анализа), които са в основата на най-новите открития по този въпрос.
Програмата „Човешкото тяло“ е предназначена за ученици от различни възрастови групи и цели да ги запознае с най-сложно функциониращия организъм – човешкото тяло. От клетката през системите до цялостния организъм човекът е разкрит в музейните уроци, обособени в няколко под теми.
Чрез лаборатория "Млад из(следовател)" учениците от софийските училища могат да влязат в ролята на „изследователи“ - да вземат отпечатъци, да ги изследват и сравняват, да работят с различни експерти и сами да стигнат до отговорите на поставените им задачи, а именно да определят ръста на средновековния българин, чрез измерване на дълги кости, да измерят плътността на костта и др.
Повече от 100 ученици от различни софийски училища са преминали през обученията в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей. Една от основните цели на учените от БАН е да предоставят нови знания по достъпен начин и да формират устойчив интерес към науката.
ИЕМПАМ-БАН организира през тази година и първата лятна антропологична школа „Човекът и неговото здраве“. Участваха 40 гимназисти от различни столични училища с интерес към биологията. Те се запознаха с физическото развитие на човека и условията, които влияят върху него, лабораторен анализ на храната, практически занимания по антропометрия и антропоскопия, анализ на телесния състав чрез биоимпедансен метод и др. Успешното завършване на лятната школа беше удостоверено с връчване на сертификат.
Европейска година на културното наследство
2018 бе официално обявена за Европейска година на културното наследство с девиз "Където миналото среща бъдещето". Годината се отбелязва с множество културни събития, инициативи и проекти във всички държави от Европейския съюз, а основната ѝ идея е повече хора да бъдат насърчени да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство. Културното наследство не бива да бъде възприемано като нещо от миналото. Затова и акцентът на Годината на културното наследство е поставен върху начина, по който младите хора взаймодействат с културата и как тя формира тяхната идентичност. Широкото понятие „културно наследство“ съществува в множество различни форми и ЕС се опитва да обърне еднакво внимание на всяка една от тях, независимо дали става дума за:
• материално наследство – например сгради, паметници, артефакти, облекла, художествени произведения, книги, машини, исторически градове, археологически обекти;
• нематериално наследство – обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти;
• природно наследство – ландшафти, флора и фауна;
• цифрово наследство – ресурси, които са създадени в цифрова форма (например цифрово изкуство и анимации) или са цифровизирани с цел съхраняването им (например текстове, изображения, видео, архиви).
Временна изложба на Кремиковският манастир „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ - Ноември 2018 г.
Кремиковският манастир „Св. Великомъченик Георги Победоносец“ е разпознаваем паметник от национално значение. Обявен е за Народна старина още през 1927 г. Светата обител се появява в научната книжнина още в края на ХІХ в. Въпреки нестихващия интерес и продължителните проучвания обстоятелствата около възникването на манастира и неговата ранна история остават неизяснени. От 2015 г., на територията на манастира се провеждат редовни археологически проучвания, финансирани от Столична община, програма „Култура“ и ръководени от екипа на НАМ при ИЕМПАМ-БАН. През месец септември 2018 г. се очаква разкопките да приключат. Резултатите от тях ще бъдат представени на замислената изложба в залите на музея. Изложбата ще бъде организирана съвместно с Кремиковския манастир и Регионален исторически музей - София. Финансирането на събитието е осигурено от Столична община, програма „Култура“.
"Болест и лечение през вековете"
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН организира временната изложба "Болести и лечение през вековете" съвместно с Регионален исторически музей-Шумен. Историческият музей - Дългопол и Общинският исторически музей - Средец също участват със свои експонати. Изложбата може да бъде разгледана от 23 март до 27 октомври 2018 г. в сградата на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 73, гр. София. Посетителят може да види непосредствените поражения на различни заболявания, установявани върху костите, както и артефакти, свързани с лечебни практики от различни епохи – скалпели от античността, уред за пневмоторакс от 30-те години на ХХ век, походна аптечка и др. В изложбата ще бъдат представени медицински и козметични инструменти, открити при проучването на термите (банята) в античния Деултум и от най-ранния „Южен некропол“, в който са погребани едни от първите заселили се ветерани на VIII Августов легион, в това число лекари, прилагали хирургични практики, както и лечители, познаващи и практикуващи фитотерапията. Събитието е част от официалната културна програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 31 Октомври)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Ноември– 30 Април)
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.