Минали събития

Европейска нощ на музеите - София 2024

Европейска нощ на музеите - София 2024

"Богове, символи и древни знаци" - Гостуваща изложба

Празнично работно време


„Богатството на троянската керамика“ - Гостуваща изложба

„Богатството на троянската керамика“ - Гостуваща изложба

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН чества 70 години

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН чества 70 години

В Деня на Съединението, 6 септември, Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН няма да работи!


Изложба MATERIA MEDICA

Изложба MATERIA MEDICA

"Деня на детето"

"Човекът и неговото здраве"


Европейска нощ на музеите

Европейска нощ на музеите

Работно време


Представяне “ТРОIА на Патер Апалилуна”, с автор Никола де Зеко (12.01.2023 16:00)

Представяне “ТРОIА на Патер Апалилуна”, с автор Никола де Зеко (12.01.2023 16:00)

Предстоящи празници


Над 100 души присъстваха на откриването на изложбата „Между двата свята” в Националния антропологичен музей - ИЕМПАМ

Над 100 души присъстваха на откриването на изложбата „Между двата свята” в Националния антропологичен музей - ИЕМПАМ
Голям интерес предизвика официалното откриване на изложбата „Между двата свята”, която се организира от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Събитието сесъстоя на 1 ноември, в Деня на народните будители. Гости на откриването бяха учени от БАН и Софийския университет, студенти, ученици, хора на изкуството, общественици. Над сто души се събраха в аудиторията на музея, където Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова произнесе тържествено слово и официално откри изложбата. Доц. д-р Атанас Кацаров, ръководител на Националния антропологичен музей поздрави гостите и представи изложбата. Авторът на изложбата д-р Росен Гацин запозна гостите с историята на създаването на изложбата и посочи акцентите в нея. Експозицията представя народните вярвания и обичаи, свързани с погребалните практики и митологични образи.


Изложбата може да се посети в Националния антропологичен музей на адрес бул. Цариградко шосе №73 до края на месец май 2023 г.

Лятна антропологична школа – "Човекът и неговото здраве" в НАМ

Лятна антропологична школа –
Приключи първият етап от лятната антропологична школа „Човекът и неговото здраве“ в НАМ. Програмата се осъществява по проект “Образование с наука”, финансирана от Министерство на образованието и науката. В школата взеха участие ученици от водещи столични училища.
С огромен ентусиазъм екипът на НАМ очаква учениците през 2023 година за втория етап от програмата.

VIII Национална конференция с международно участие "Морфологични дни"

VIII Национална конференция с международно участие

15 години Национален антропологичен музей

15 години Национален антропологичен музей
В Деня на славянската писменост и култура 24 май Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей тържествено отбеляза своята 15 - годишнина.

Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова откри честването с представянето на Музея като уникален център на знание и съхранение на културната и историческа идентичност, но и място за привличане на млади хора, които да отворят сърцето и душата си за наука.

Честването продължи с поздравителен адрес от председателя на БАН – акад. Юлиан Ревалски, представен от главния научен секретар проф. д-р Нели Косева, с пожелание за здраве и ползотворна работа.

Ръководителят на НАМ доц. д-р Атанас Кацаров също поздрави посетителите и представи своя презентация - ретроспекция на събитията в музея за изминалите 15 години. Гостите имаха възможност да се запознаят с богатия снимков материал, който бе подготвил доц. Кацаров. От презентацията стана видно колко много и разнообразни събития, и инициативи са записани в „летописната книга” на най-младия музей на БАН. Бяха изказани специални благодарности към екипа на музея за неговата инициативност, хъс и добре свършена работа.

Събитието продължи със слово на доц. д-р Рачо Стоев, което бе посветено на създателя на НАМ чл.-кор. Йордан Йорданов. Доц. д-р Стоев също беше подготвил обширна презентация със снимки за живота и делото на му.

Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Президента на РБългария – Румен Радев; от акад. Николай Денков – министър на образованието; НАИМ – София; проф. д-р Сорен Хайрабедян – ИБИР-БАН; НЦ „Българска енциклопедия“; НАИМ – София и др.

В рамките на тържеството беше представен юбилейният каталог със заглавие „Изложбите в музея 2018-2021“, посветен на временните изложби с медицинска тематика.
В оживената дискусия след края на официалната част всички си пожелаха много нови творчески успехи и бъдещи интересни инициативи.

„ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ - СОФИЯ 2022“
В НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ ПРИ ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ-БАН

„ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ - СОФИЯ 2022“<br/>В НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ ПРИ ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С  МУЗЕЙ-БАН
Как протече Нощта на музеите в НАМ

На 14 май 2022 година в Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките се проведе „Европейската нощ на музеите –София 2022“. Това беше празник, който дълго време ще се помни от участниците в него, посетителите на музея и колектива на НАМ.

Точно в 18 ч. проф. д-р Светлозара Петкова – директор на ИЕМПАМ – БАН и ръководителят на НАМ доц. д-р Атанас Кацаров откриха официално събитието в централното фоайе на сградата. За всички гости беше подготвена богата културна програма от млади таланти, които завладяха публиката веднага. На импровизираната сцена се изявиха балет "Синтез" и "Енигма", с художествен ръководител Катя Ангелова. Прекрасният глас на изпълнителката Виолина Доцева впечатли всички гости.

В 19 ч. в аулата интересна лекция за мистерията на човешкия геном беше изнесена от проф. Радостина Александрова от ИЕМПАМ-БАН. А доц. Рачо Стоев впечатли посетителите на събитието с определяна на антропологичния тип на всеки един желаещ да участва в измерването. За най-малките посетители на НАМ беше подготвена много полезна среща с д-р София Фурсова, която измерваше плоскостъпието на децата и даваше ценни съвети на техните родители.

Доц. Вера Кольовска и Тодор Белев представиха презентация за невромаркетинга и как рекламите влияят върху съзнанието.

В Нощта на музеите бяха изнесени две много интересни беседи от уредникът на НАМ, археологът гл. ас. д-р Мария Христова и археологът Владислав Тодоров. Беседите провокираха оживени дискусии, а посетителите останаха доволни от новата информация, която получиха.

Над 800 бяха посетителите на събитието. Интересът не стихваше, а гости продължаваха да идват и след след полунощ.

Лечебницата в Античността и Средновековието

Лечебницата в Античността и Средновековието
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН отбеляза 65 години от своето основаване
Тържественото честване на 65-годишнината от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) при Българската академия на науките се състоя на 29 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“. На събитието присъстваха Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; представители на Ръководството на БАН; Нейно Превъзходителство Наргиз Гурбанова, Доктор на философските науки, Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България; народният представител проф. Станислав Станилов, член на парламентарната комисия по образованието и науката; Директори на институти на БАН и на различни музеи от цялата страна; Декани на факултети и ръководители на катедри; настоящи и бивши служители на ИЕМПАМ-БАН.
Празненството започна с кратка концертна програма, представена от вокална група „Радиодеца“ към Българското национално радио с диригент Илиана Тодорова.
Директорът на института проф. Светлозара Петкова произнесе празнично слово, в което представи на кратко историята на ИЕМПАМ, като приемник на Института по експериментална морфология и антропология с музей и Института по експериментална патология и паразитология. Тя акцентира върху фундаменталните и научно-приложни изследвания на учените и специалистите от ИЕМПАМ, работещи в областта на хуманната и ветеринарната медицина, в това число морфология, клетъчна биология, патология и антропология, имащи съществена роля при решаване на важни здравни и демографски проблеми. Проф. Петкова изтъкна значението и ролята на Националният антропологичен музей (НАМ), като уникална културна и научна институция, която работи за популяризирането на антропологичните знания и утвърждаването на антропологията в България, като допринася за повишаване интереса към културно-историческото наследство и социалната памет.
По повод 65-годишнината от създаването на ИЕМПАМ-БАН и за значимия му принос за формирането на научния потенциал в областта на експерименталната морфология, патология и антропология в Република България, на Директора на института бе връчен Плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ от името на Президента г-н Румен Радев.
Официалните гости поднесоха приветствия към настоящите и бивши служители на ИЕМПАМ. Председателят на БАН акад. Ю. Ревалски подчерта ролята на института, като водеща научна институция при осъществяването на съвременна научно-изследователска, образователна и експертна дейност в областта на клетъчната морфология и патология, антропологията и музейното дело. Нейно Превъзходителство д-р Н. Гурбанова поздрави учените от ИЕМПАМ и потвърди намеренията на Азербайджанската национална академия на науките за бъдещо сътрудничество със специалистите от института. Проф. Ст. Станилов приветства научната колегия от името на парламентарните комисии по образованието и науката и по културата и медиите. Ръководството на ИЕМПАМ получи поздравителни адреси също от Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, от Института по невробиология-БАН, Института по биология и имунология на размножаването-БАН, Института по микробиология-БАН, Националния център по заразни и паразитни болести, Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Медицинския университет-Пловдив, Медицинския факултет на Тракийския университет, Националния военноисторически музей, Регионалните исторически музеи в Стара Загора, Ловеч и Търговище и от Историческия музей в гр. Полски Тръмбеш.
Директорът Проф. Св. Петкова награди с почетни грамоти утвърдени и млади учени със значителен управленчески, научен и финансов принос за ИЕМПАМ-БАН. Тържественото събитие завърши с разглеждане на временната постерна изложба „Болести и лечение през вековете“ на Националния антропологичен музей.
„Европейска нощ на музеите 2018"
"Европейската нощ на музеите 2018" се състоя на 19 май под егидата на Френския културен институт, Министерство на културата и Столична община. Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН бе разгледан от голям брой посетители. Разнообразната програма на музея привлече хора от всички възрастови групи, като най-малкият ни гост бе няколкомесечно бебе. В края на вечерта, дечица изтеглиха трима печеливши в организираната томбола с парични награди. Малкият Габриел бе един от спечелилите. Той и неговите родители дариха получената награда на музея, с пожелание към нашия екип за все повече успехи. Благодарим за оказания жест! Ръководството и екипът на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН благодари на всички доброволци - ДТС „Кремиковче“, група "Вижън", майстор-грънчарят Владимир Владимиров, д-р Теди Марков и Елица! С удоволствие посрещнахме всички гости, които проявиха интерес и ни посетиха в тази вълнуваща нощ. Ще Ви очакваме отново и с още по-голямо желание и ентусиазъм ще работим за Вас, нашите посетители!
Посещение на делегация от Република Азербайджан
Официална делегация от Демократична Република Азербайджан, представлявана от проф. д-р Маиса Рахимова, Директор на Института за археология и етнография към Азербайджанската национална академия на науките (ИАЕ към АНАН), посети Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН). На посещението присъстваха Нейно превъзходителство г-жа Наргиз Гурбанова, посланик на Република Азербайджан в Република България, проф. д-р Иса Хабибаули, заместник-председател на АНАН, както и други официални лица. Официалните гости разгледаха с интерес експозиционните зали и лабораториите на Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН, запознаха се и с експерименталната дейност на учените от секциите по „Експериментална морфология“, „Експериментална паразитология“ и „Патология“. Ръководството на ИЕМПАМ-БАН, в лицето на доц. Светлозара Петкова, Директор, доц. д-р Атанас Кацаров, Зам.-директор и проф. д-р Димитър Кадийски, се споразумя с официалните лица от Република Азербайджан за бъдеща съвместна научно-изследователска работа в областта на антропологичните и ДНК-изследвания.
Изложба „ Болести и лечение през вековете“
На 22.03.2018 г. директорът на ИЕМПАМ – БАН, доц. Светлозара Петкова и ръководителят на НАМ, доц. Атанас Кацаров, откриха временната изложба „ Болести и лечение през вековете“. Събитието бе почетено от официални лица, гости, колеги и приятели. Изложбата е по идея на гл.ас. Мария Христова – НАМ и се осъществява съвместно с РИМ – гр.Шумен, ИМ – гр. Дългопол и ОИМ – гр. Средец.
Честване НАМ – 2018
На 21.03.2018 г. се навършиха 11 години от създаването на Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН.
„Салон на музеите“ – 2018
На 26.02.2018 г. в НДК заместник-министърът на културата г-жа Амелия Гешева официално откри "Салон на музеите", който е част от националната културна програма на българското европредседателство. Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН участва в изложението със свой щанд.
Практическо обучение на студенти 2017/2018
НАМ участва активно в целогодишното обучение на студенти от СУ ,,Св. Кл. Охридски".
„Нощ на музеите“ – 2017
„Нощ на музеите“ – 2016
„Нощ на музеите“ – 2015
„Нощ на музеите“ – 2014
Национален антропологичен музей взе участие в десетото издание на инициативата "Нощ на музеите", която се състоя на 17 май 2014 г. За доброто настроение на всички наши посетители се погрижиха хор “Ave Musica” и дуо Таня Никлева-Владева /флейта, пиано, перкусии/ и Йордан Владев /вокал, пиано, китара и др./. Концертът “Малка музика нощем” ни представи пъстра смесица от фолклор на различни народи от различни епохи, етно, поп-музика, фюжън, джаз. По време на събитието специалистите от секция по антропология към ИЕМПАМ при Българска академия на науките направиха на желаещите посетители оценка на телесния състав чрез анализ на биоелектрическия импеданс, посредством специализирана апаратура.
“VІІ-и Морфологични дни” – 2014
НАМ беше домакин на конференцията “VІІ-и Морфологични дни”, която се проведе на 6,7,8 юни 2014 г.
Честване НАМ – 2014
На 27.03.2014 г. се проведе честване на 7 годишнината от създаването на НАМ и 40 години от изработването на първата възстановка на глава по черепа, дело на проф. Йордан Йорданов.
“Последна дестинация 3”
На 08.06.2013 г. НАМ бе домакин на първи етап от състезание, организирано от Интеракт клуб София-Тангра към Първа АЕГ и Интеракт клуб София-Балкан към СМГ. В проекта: “Последна дестинация 3” взеха участие 152 ученика на възраст 14-18 г.
“Международен ден на музеите”
„Нощ на музеите“ – 2013
На 18.05. 2013 г. НАМ се включи в събитията “Международен ден на музеите” и в “Нощта на музеите”. Освен запознаване с постоянната експозиция на музея нашите гости присъстваха на презентация на фирма „Цептер”и представяне на стихосбирки, издадени от фондация „Буквите”.
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен