Гостуваща изложба „С ухание на Казанлъшка роза“ от Исторически музей „Искра“ – Казанлък.

26.06.2024 - 12.08.2024

На 26 юни 2024 г. от 17 часа в Националния антропологичен музей към Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН ще бъде открита гостуваща изложба „С ухание на Казанлъшка роза“ от Исторически музей „Искра“ – Казанлък.
България е една от малкото страни в света, които са облагодетелствани с перфектни условия за отглеждане на маслодайна роза. Още от XVI век в днешната „Долина на розите“ започва развитието на производството на розово масло, като през XIX век България почти монополизира световното снабдяване с този продукт.
Изложбата включва фотодокументална част и оригинални експонати от богатия фонд на ИМ „Искра“, представящи традиционния за Казанлъшкия край поминък за последните над 300 години – инсталация за варене на розово масло и розова вода, съдове за съхранение и износ на розово масло, предмети, показващи историята на търговията с розово масло през XIX и XX век.
Експозицията може да бъде разгледана от посетители до 12 август 2024 г.
Откриване – 26.06.2024 г., 17 ч.,
Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН, бул. “Цариградско шосе” 73.
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.

Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Лятно работно време:
1 юни - 30 септември
вторник - неделя
от 9:00 - 16:30 ч.
Зимно работно време:
1 октомври - 31 май
вторник - събота
от 9:00 - 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен