15 години Национален антропологичен музей

23.05.2022 - 23.05.2022
15 години Национален антропологичен музей
В Деня на славянската писменост и култура 24 май Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология ще отбележи своята 15-та годишнина. Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова и екипът на музея Ви канят на тържественото събитие. В рамките на тържеството ще бъде представен юбилеен каталог със заглавие „Изложбите в музея 2018-2021“, посветен на временните изложби с медицинска тематика. Нашите гости и приятели ще мога да разгледат постоянната експозиция и временната ни изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“. Доц. д-р Атанас Кацаров, ръководител на музея, ще направи ретроспекция на събитията за изминалите 15 години. С лекция от доц. Рачо Стоев ще бъде почетен In memoriam - Чл. кор. Йордан Йорданов – основател на Националния антропологичен музей.

Тържественото честване ще се проведе в Националния антропологичен музей намиращ се на
бул. „Цариградско шосе“ 73. на 24 май от 16 часа.
В Деня на славянската писменост и култура 24 май Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей тържествено отбеляза своята 15 - годишнина.

Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова откри честването с представянето на Музея като уникален център на знание и съхранение на културната и историческа идентичност, но и място за привличане на млади хора, които да отворят сърцето и душата си за наука.

Честването продължи с поздравителен адрес от председателя на БАН – акад. Юлиан Ревалски, представен от главния научен секретар проф. д-р Нели Косева, с пожелание за здраве и ползотворна работа.

Ръководителят на НАМ доц. д-р Атанас Кацаров също поздрави посетителите и представи своя презентация - ретроспекция на събитията в музея за изминалите 15 години. Гостите имаха възможност да се запознаят с богатия снимков материал, който бе подготвил доц. Кацаров. От презентацията стана видно колко много и разнообразни събития, и инициативи са записани в „летописната книга” на най-младия музей на БАН. Бяха изказани специални благодарности към екипа на музея за неговата инициативност, хъс и добре свършена работа.

Събитието продължи със слово на доц. д-р Рачо Стоев, което бе посветено на създателя на НАМ чл.-кор. Йордан Йорданов. Доц. д-р Стоев също беше подготвил обширна презентация със снимки за живота и делото на му.

Поздравителни адреси бяха поднесени от името на Президента на РБългария – Румен Радев; от акад. Николай Денков – министър на образованието; НАИМ – София; проф. д-р Сорен Хайрабедян – ИБИР-БАН; НЦ „Българска енциклопедия“; НАИМ – София и др.

В рамките на тържеството беше представен юбилейният каталог със заглавие „Изложбите в музея 2018-2021“, посветен на временните изложби с медицинска тематика.
В оживената дискусия след края на официалната част всички си пожелаха много нови творчески успехи и бъдещи интересни инициативи.
Лятно работно време за посетители:
(юни – септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(октомври– май)
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Понеделник: 12:00 – 17:00 ч.
Вторник – Събота: 09:00 – 17:00 ч.