Лечебницата в Античността и Средновековието

01.12.2021 - 31.10.2022
Лечебницата в Античността и Средновековието
Уважаеми гости и приятели,

Поради засиления интерес към временната ни изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“ ще продължи своето гостуване до 31.10.2022 г. в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН.
Фокусът е върху зараждането и развитието на болницата, нейното структуриране и финансиране, израстването ѝ като образователен център, постиженията на болничното лечение. Актуалната тема е развита и представена като „цивилизационен“ избор, направен от човечеството. Изложбата е организирана със съдействието на Музей на медицината - Пловдив и Исторически Музей Свищов.
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на РБългария.

Заповядайте!
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен
Работно време за посетители:
Вторник - Cъбота: 09:00 – 16:30 ч.
Всяка последна събота на месеца - вход свободен