Лечебницата в Античността и Средновековието

01.12.2021 - 31.10.2022
Лечебницата в Античността и Средновековието
Уважаеми гости и приятели,

Поради засиления интерес към временната ни изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“ ще продължи своето гостуване до 31.10.2022 г. в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ - БАН.
Фокусът е върху зараждането и развитието на болницата, нейното структуриране и финансиране, израстването ѝ като образователен център, постиженията на болничното лечение. Актуалната тема е развита и представена като „цивилизационен“ избор, направен от човечеството. Изложбата е организирана със съдействието на Музей на медицината - Пловдив и Исторически Музей Свищов.
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на РБългария.

Заповядайте!
Работно време за посетители:
Вторник – Събота: 09:00 – 16:30 ч.
Лятно работно време за посетители:
(1 май – 30 Септември)
Вторник – Неделя: 09:00 – 17:00 ч.
Зимно работно време за посетители:
(1 Октомври – 30 Април)
Вторник – Събота: 09:00 – 16:00 ч.